logo

关于我们

" 用现代新技术来生产 "
 

          莫内克 (Monexco)是冻干食品企业,用现代新技术来生产在东南亚。除了交付产品给顾客在国内和国外,还是调味粉的制造基地为出口到菲律宾的 MONDE NISSIN CORPORATION,
使用        品牌。  

                         

 

食品安全政策

          莫内克 (Monexco)是致力生产和提供高品质的产品,以满足消费者对食品安全的基本需求为己任,也跟着严格的食品安全法律的责任。
 

                         


标准认证

-      ISO22000 食品安全管理标准体系

-      GMP 认证企业生产

-      HACCP 体系认证


技术

                         

                         

“ We are a “Happy and Creative” company ”